Обучение игре на гитаре

Группа народных танцев для девушек и женщин

Pühapäeviti 17:00, juhendaja Annika Noor

Народные танцы (смешанная группа)

Pühapäeviti 19:00, juhendaja Annika Noor

Кружок любителей искусства

Teisipäeviti 18.00, juhendaja Ülle Linnuste

Обучение игре на клавишных (индивидуальные занятия)

juhendaja Hele Rei

Начальный курс испанского языка

Студия кукольного театра

Juhendaja Margit Aasmaa, tel. 5662 9665

Аэробика

Juhendaja Veronika Koromnov, tel. 5650 2458

Kehra Muusikud

Juhendaja Ülle Raud; tel. 524 4911

Ткацкий кружок

Juhendaja Urve Raidma; tel. 565 684 00