Все кружки по интересам

Ансамбль ANNID

Alavere rahvamaja naisrahvatantsurühm alustas 1983 aastal ning 1985 a osaleti ka Üldlaulu-ja tantsupeol. Tantsijatest mitteolenevatel põhjustel pidi tantsurühm oma töö katkestama, seega sai rühm tantsida vaid 1988 aastani. Alavere sovhoosi a/ü poolt soetatud rahvariided anti aga üle Alavere memmede rühmale. Alavere naisrahvatantsurühm alustas taas tegutsemist 2006 aasta jaanuaris Alavere Rahvamajas, juhendajaks Maarika Tuttelberg Kose vallast. Rühmas on tantsimas 12 liiget. Algaastal piirdusid meie esinemised enamasti kodukandi üritustel (jõulupeod, jaani- ja kodukandipäevad, emadepäevad jm klubiüritused) sest polnud meil siis veel rahvariideid. Rühm võttis eesmärgiks osaleda 2009 a tantsupeol, seega kirjutasime MTÜ Alavere Külaarendamise seltsiga 2 projekti riiete soetamiseks neist ühe KOP-i ja teise Eesti Kultuurkapitali. Rahastuse said mõlemad projektid. Projektide raames soetasime seelikute kupongid, tikitud käised ja tanud. Ise õmblesime kokku seelikud, tanud ja põlled.

2009a tantsupeo ülevaatusel omistati rühmale I kategooria, mis andis võimaluse osalemiseks Tantsupeol;

2010 a osalesime võistutantsimisel Võrus;

2011 a lõime kaasa Teatetantsus ja naistetantsupeol Jõgeval;

2012 aasta juunis osalesime Soome-Eesti III tantsupeol Tamperes;

2014 aastal osalesime Laulu-ja Tantsupeol

2016 a tähistasime rühma 10.sünnipäeva etendusega „Maria Siberimaalt“, rühm sai endale nimeks „Alavere Annid“

Jätkuvalt esineme oma- ja naabervaldade ning külade üritustel.

Alavere naisrahvatantsurühma liikmed on uhked, et saavad esindada oma kodukanti ja Eesti rahvakultuuri.

Дополнительная информация

Место расположения: Народный дом Алавере