Все кружки по интересам

Международная танцевальная группа области Ания

Anija valla segarühm on välja kasvanud Kehra Keskkooli tantsurühmadest.

Paljud tantsijad olid ja on kooli vilistlased. Ajapikku on koosseis muutunud, kuid tantsutahe on endine.

Nii ongi tänasel päeval sõbralikult ühes rühmas elektrik, direktor, politseinik, rahvatantsuõpetaja, ostujuht, projekteerija, juuksur, pianist, paigaldusjuht, raamatupidaja, teraapiaala juht, arendaja, treener ja õpetaja.

Elukoha muutus ei ole lasknud tantsust kaugeks jääda ka kaugemale kolijatel ja nii on lisaks Anija valla elanikele tantsijaid ka naabervaldadest.

Rühmal on ainult meestest koosnev juhatus, kes kiidab ühehäälselt heaks kõik otsused, välja arvatud juhul kui naised vastu vaidlevad.

Kodurahu huvides delegeeritakse otsustamisõigus vahetevahel ka naistele ja ka siis kiidetakse kõik otsused heaks, välja arvatud kui mehed sellega nõus ei ole.

Vaid ühes on mõlemad pooled alati üksmeelel – Me tahame tantsida!

Rahvatantsurühm on osalenud kõikidel maakondlikel ja vabariiklikel suurüritustel ning esindanud valda rahvusvahelistel festivalidel Šveitsis, Sardiinias, Lätis, Poolas, Prantsusmaal, Soomes, Tśehhis ja Taanis.

Tantsuproovid toimuvad nädalalõppudel, kui töised ja kodused toimetamised on tehtud ning uueks nädalaks on vaja veidi energiat ammutada.
2017. aastal tähistas Anija valla segarühm 25.sünnipäeva ja Kehra rahvatantsu 70. Juubelit.

Дополнительная информация

Место расположения: Народный дом Кехра

Juhendaja Maarika Tuttelberg 5145719